รายชื่อปลัดกระทรวงคมนาคมของไทย

รายนามปลัดกระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)

ปลัดกระทรวงคมนาคม
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการ
ตราพระรามทรงรถ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชยธรรม์ พรหมศร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งไม่ทราบ
สถาปนาพ.ศ. 2455
รองรองปลัดกระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์MOT.go.th

พ.ศ. 2455 - ปัจจุบันแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2 พระยาสวัสดิ์วรวิถี
(ม.ร.ว. สายหยุด สนิทวงศ์)
22 พ.ค. 2459[1] พ.ศ. 2469
  • หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์ 7 สิงหาคม 2489-[2]
  • นายสว่าง สงวนวงศ์ 1 ตุลาคม 2509 - 30 กันยายน 2510
  • ดร.กัญจน์ นาคามดี 9 ตุลาคม 2519 - 11 ตุลาคม 2519[3]
  • ศ.ดร.นาวาเอก เจริญ เจริญรัชต์ภาคย์ 11 ตุลาคม 2519[4] -

อ้างอิงแก้ไข