รายชื่อปลัดกระทรวงคมนาคมของไทย

(เปลี่ยนทางจาก ปลัดกระทรวงคมนาคม)

รายนามปลัดกระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)

ปลัดกระทรวงคมนาคม
Permanent Secretary for Ministry of Transport
ตรากระทรวงคมนาคม.png
เครื่องหมายราชการ
ตราพระรามทรงรถ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชยธรรม์ พรหมศร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
เว็บไซต์MOT.go.th

พ.ศ. 2455 - ปัจจุบันแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2 พระยาสวัสดิ์วรวิถี
(ม.ร.ว. สายหยุด สนิทวงศ์)
22 พ.ค. 2459[1] พ.ศ. 2469

อ้างอิงแก้ไข