ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล หรือชื่อเล่นว่า แมว (25 กรกฎาคม 2496 — ) ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ 5 มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน จนเคยได้รับการตั้งฉายาจากสื่อมวลชนว่า "อธิบดีออนไลน์" โดยนางปริศนาค่อนข้างโดดเด่น จากบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ (ICH) ซึ่งต้องอาศัยเม็ดเงินเข้ามาผลักดันสนับสนุนจึงจะประสบความสำเร็จ[1]

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(0 ปี 297 วัน)
ก่อนหน้าสมชาย เสียงหลาย
ถัดไปปรีชา กันธิยะ
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(1 ปี 66 วัน)
ก่อนหน้าอภินันท์ โปษยานนท์
ถัดไปชาย นครชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
(0 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าอภินันท์ โปษยานนท์
ถัดไปชาย นครชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
สมุทรสงคราม
(70 ปี 301 วัน)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

ประวัติ แก้

ชีวิตส่วนตัว แก้

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2496 พื้นเพเป็นคนสมุทรสงคราม สมรสกับ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบุตร-ธิดา 3 คน[2]

การศึกษา แก้

ประสบการณ์การทำงาน[3] แก้

นอกจากประสบการณ์ในด้านงานวัฒนธรรมแล้ว ยังดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หลายจังหวัด[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

รางวัลที่ได้รับ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ไทยรัฐ. (มปป.). ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
  2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี. (มปป.). ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คนใหม่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
  3. 3.0 3.1 กระทรวงวัฒนธรรม. (มปป.). นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ ๕ กระทรวงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [3][ลิงก์เสีย]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒๓, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๑๘๒, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
  7. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เก็บถาวร 2012-05-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  8. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เก็บถาวร 2012-05-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  9. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เก็บถาวร 2012-05-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน