ปริภูมิ-เวลาแบบมินคอฟสกี

ปริภูมิ-เวลาแบบมินคอฟสกีเป็นแมนิโฟลด์สี่มิติ (four-dimensional manifold) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย แฮร์มันน์ มินค

ทฤษฎีสัมพัทธพิเศษกาลอวกาศแบบมินคอฟสกีเป็นแมนิโฟลด์สี่มิติ (four-dimensional manifold) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย แฮร์มันน์ มินคอฟสกี ประกอบด้วยสี่มิติ: คือ สามมิติของพื้นที่ (x, y, z) และ หนึ่งมิติของเวลา ในวิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์, ปริภูมิแบบมินคอฟสกีหรือปริภูมิ-เวลาแบบมินคอฟสกีคือ การรวมกันของปริภูมิและเวลาแบบยุคลิดเข้าไปสู่แมนิโฟลด์สี่มิติ เมื่อช่วงระยะห่างของกาลอวกาศระหว่างสองเหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นอิสระจากกรอบอ้างอิงเฉื่อยซึ่งจะได้ถูกบันทึกเอาไว้ ปริภูมิ-เวลาแบบมินคอฟสกีมีสัญลักษณ์ทางเมตริกคือ (-+++) และมักจะมีลักษณะแบน