ปริญญา โรจน์อารยานนท์

ปริญญา โรจน์อารยานนท์ นักออกแบบตัวอักษรและนักออกแบบฟอนต์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งในวงการ เจ้าของฟอนท์ตระกูล DB ที่ใช้กันแพร่หลายตระกูลหนึ่งในเมืองไทย ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท DB designs