เปิดเมนูหลัก

นายปราโมช รัฐวินิจ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์[1]

ประวัติแก้ไข

นายปราโมช รัฐวินิจ เกิดและโตอยู่กับกรมประชาสัมพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 เนื่องจากบิดาและมารดารับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ ในวัยเด็กเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้วได้สอบเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมรุ่นที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการได้แก่ "อากู๋" คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, พนา ทองมีอาคม, มานิจ โมฬีชาติ, วิทยา พุฒนกุล, จันทรา ชัยนาม, สนธิ เตชานันท์ เมื่อจบการศึกษานิเทศบัณฑิต ได้เข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ เจริญรอยตามบิดา และจัดว่าเป็นลูกหม้อที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยแท้ของกรม

มีตำแหน่งสูงสุดในชีวิต ในการเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายปราโมช รัฐวินิจ ได้ถึงแก่อนิจกรรมลง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 23:00 น. ด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริรวมอายุได้ 67 ปี 3 เดือน โดยในวันเดียวกันเมื่อเวลา 17:00 น. ได้มีการจัดพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ประกอบกับการจัดทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศล จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และกำหนดการเก็บศพ ด้วยเวลายาวนานถึง 100 วัน[2] และได้รับพระราชทานเพลิงศพ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข