ปราสาทเอโดะ

ปราสาทในประเทศญี่ปุ่น
(เปลี่ยนทางจาก ปราสาทเอะโดะ)

ปราสาทเอโดะ (ญี่ปุ่น: 江戸城, อังกฤษ: Edo Castle) เป็นปราสาทที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพราะเคยใช้เป็นที่พักของรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1457 ต่อมาเมื่อ โทกูงาวะ อิเอยาซุ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นโชกุนคนแรกจากตระกูลโทกูงาวะ ก็ได้ย้ายเข้ามาพักที่ปราสาทแห่งนี้ หลังจากนั้นโชกุนคนต่อ ๆ มาก็อาศัยอยู่ที่นี่มาตลอด 200 กว่าปี จนในที่สุดเมื่อตำแหน่งโชกุนได้ถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1868 ปราสาทแห่งนี้ก็ตกเป็นของราชสำนักปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทนของเดิมที่ถูกระเบิดไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่พระราชวังหลวงจนถึงปัจจุบัน

ปราสาทเอโดะ
江戸城
ปราสาทเอโดะสมัยศตวรรษที่ 17
ประเภทFlatland
พื้นที่เขตชิโยดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูล
ควบคุมโดยสำนักพระราชวังญี่ปุ่น
ประวัติศาสตร์
สร้างโดยโอตะ โดกัง, โทกูงาวะ อิเอยาซุ
การใช้งาน1457-1868, then from 1868-1873