พระปรางค์สามยอด (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ปรางค์สามยอด)

พระปรางค์สามยอด อาจหมายถึง