เปิดเมนูหลัก

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [1] และอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
Professor Dr. Pratya Vesarach.jpg
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
ในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกิด20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (73 ปี)
เสียชีวิตเสียชีวิต 14 สิงหาคม 2557
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
การศึกษาPh.D. (Political Science)
ผลงานเด่นดูในบทความ

การศึกษาแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ สำเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานแก้ไข

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำรงตำหน่งสำคัญๆ อีกหลายตำแหน่งอาทิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข