ประเทศไทยในโอลิมปิกฤดูหนาว 2006

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 20 ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ณ เมืองตูริน อิตาลี ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันเพียงคนเดียว คือ ประวัติ นาควัชระ

มาราธอนสกี แก้ไข

ประวัติ นาควัชระ นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเพียงคนเดียวที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ ได้ลงแข่งในกีฬามาราธอนสกี ประเภทคลาสสิก 15 กิโลเมตรชาย ผลการแข่งขันคือ ประวัติเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้าย โดยทำเวลาห่างจากที่หนึ่ง 29 นาที[1]

ชื่อ[1] รุ่น ผลการแข่งขัน
ใช้เวลาทั้งสิ้น อันดับที่
ประวัติ นาควัชระ คลาสสิก 15 กิโลเมตร ชาย 1:07:15.9 97

อ้างอิง แก้ไข