ประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ 2006

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15 ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) จะจัดขึ้นที่ โดฮา กาตาร์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ประเทศไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติไทย

เอเชียนเกมส์ 2006โดฮา
นักกีฬา คน 
เหรียญ
อันดับ: 5
ทอง
13
เงิน
15
ทองแดง
26
รวม
54
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 · 2030 · 2034
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1986 · 1990 · 1996 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2017

เหรียญรางวัลแก้ไข

เหรียญ นักกีฬา กีฬา ประเภท วันที่
  ธัญลักษณ์ โชติพิบูลย์ศิลป์
ศุภมาส วันแก้ว
ปรมาภรณ์ พงษ์เหล่าขำ
ยิงปืน หญิง - ปืนยาว 50 เมตร 4 ธันวาคม
  ปวีณา ทองสุก ยกน้ำหนัก หญิง - 63 kg 4 ธันวาคม
  สกล จันทร์ดวง
สืบศักดิ์ ผันสืบ
พนมพร เอี่ยมสะอาด
สราวุธ อินเล็ก
พรชัย เค้าแก้ว
รังสิโรจน์ สิริสมุทรสาร
วรพจน์ ทองใส
เทิดศักดิ์ ปีแหล่
สมพร ใจสิงหล
สุริยัน เป๊ะชาญ
สิงหา สมสกุล
ประเสริฐ ผ่องผึ้ง
เซปักตะกร้อ Men's team 6 ธันวาคม
  ประพฤติ ชัยธนสกุล
อุดร ไข่มุกค์
Cue_sports บิลเลียด 7 ธันวาคม
  บัวบาน ผามั่ง กรีฑา หญิง - พุ่งแหลม 9 ธันวาคม
  สิทธิ เจริญฤทธิ์ เพาะกาย 80 Kg 9 ธันวาคม
  อารีรัตน์ ตาขัน
นิตินัดดา แก้วคำไสย์
ธิดาวรรณ ดาวสกุล
พินพร คลองบุ้งคล้า
ผุสดี สวนจรูญ
เซปักตะกร้อ Women's regu 10 ธันวาคม
  สืบศักดิ์ ผันสืบ
พนมพร เอี่ยมสะอาด
พรชัย เค้าแก้ว
สมพร ใจสิงหล
สิงหา สมสกุล
เซปักตะกร้อ Men's regu 10 ธันวาคม
  มนัส บุญจำนงค์ มวยสากลสมัครเล่น ไลท์เวลเตอร์เวท 12 ธันวาคม
  เสกสรรค์ วงศ์สละ
วัชระ สอนดี
เอกชัย จันทนะ
สิทธิชัย สุวรประทีป
กรีฑา ชาย - วิ่งผลัด 4x100 m 12 ธันวาคม
  ดำรงศักดิ์ วงศ์ทิม
ศักดิ์ดา วงศ์ทิม
เรือใบ Hobie 16 13 ธันวาคม
  เรวัติ ผาบชมพู
ภูริช แผ่นศิลา
รัตติกร เพียลุน
เซปักตะกร้อ Men's double regu 13 ธันวาคม
  ดนัย อุดมโชค เทนนิส Men's singles 14 ธันวาคม

อ้างอิงแก้ไข