ประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ 2002

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 14 ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) จะจัดขึ้นที่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ประเทศไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติไทย

เอเชียนเกมส์ 2002ปูซาน
นักกีฬา คน 
เหรียญ
อันดับ: 6
ทอง
14
เงิน
19
ทองแดง
10
รวม
43
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1990 · 1996 · 1999 · 2003 · 2007

เหรียญรางวัลแก้ไข

เหรียญ นักกีฬา กีฬา ประเภท
  เหรียญชัย สีหะวงษ์, วิษณุ โสภานิช, เอกชัย จันทะนะ, สิทธิชัย สุวรประทีป กรีฑา ผลัด 4 x 100 เมตรชาย
  สมจิตร จงจอหอ มวยสากล ฟลายเวท
  ประพฤติ ชัยธนสกุล Cue sports บิลเลียด เดี่ยวชาย
  ประพฤติ ชัยธนสกุล, มงคล กั้นฝากลาง Cue sports บิลเลียด คู่ชาย
  พงศ์สิรี บรรลือวงศ์ ขี่ม้า Eventing Individual
  สืบศักดิ์ ผันสืบ, สราวุธ อินเล็ก, พรชัย เค้าแก้ว, วรพจน์ ทองใส, พูนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย
  เซปักตะกร้อ ทีมชาย
  เซปักตะกร้อ ทีมหญิง
  นิตินัดดา แก้วคำไสย์, Kanjana Yanyajan, ธิดาวรรณ ดาวสกุล, พินพร คลองบุ้งคล้า, Sahattiya Faksra เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง
  Lampieng Poompin, Buaphan Sawatdipon, Wanwipa Seelahoi, Kobkul Chinchaiyaphum, Buarian Faisong, Warn Sochaiyan เซปักตะกร้อ Women's circle
  โอภาส เรืองปัญญาวุฒิ ยิงปืน ปืนสั้นชนวนกลาง
  ภราดร ศรีชาพันธุ์ เทนนิส ชายเดี่ยว
  สรรค์ชัย ชมภูพวง วูซู ชาย 56 ก.ก.
  อังคาร ชมพูพวง วูซู ชาย 65 ก.ก.


อ้างอิงแก้ไข