ประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ 1998

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) จะจัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2541

ประเทศไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติไทย

เอเชียนเกมส์ 1998กรุงเทพมหานคร
นักกีฬา คน 
เหรียญ
อันดับ: 4
ทอง
24
เงิน
26
ทองแดง
40
รวม
90
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1990 · 1996 · 1999 · 2003 · 2007


อ้างอิงแก้ไข