ประเทศเวียดนามในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 0 2 2
  แบดมินตัน 1 0 1
  ฟันดาบ 1 0 1
  ยิมนาสติก 1 2 3
  ยูโด 0 1 1
  เรือพาย 0 2 2
  ยิงปืน 1 1 2
  ว่ายน้ำ 1 1 2
  เทควันโด 1 1 2
  ยกน้ำหนัก 1 1 2
  มวยปล้ำ 0 1 1
รวม 6 12 18

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข