ประเทศเนเธอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  ยิงธนู 1 0 1
  กรีฑา 10 8 18
  แบดมินตัน 0 1 1
  จักรยาน 15 10 25
  ขี่ม้า 8 3 11
  ฟันดาบ 1 0 1
  ฮอกกี้ 17 16 33
  ยิมนาสติก 1 2 3
  ยูโด 5 4 9
  เรือพาย 19 13 32
  เรือใบ 5 6 11
  ยิงปืน 1 0 1
  ว่ายน้ำ 7 8 15
  เทเบิลเทนนิส 0 3 3
  เทควันโด 1 0 1
  เทนนิส 2 0 2
  ไตรกีฬา 0 2 2
  วอลเลย์บอล 2 4 6
รวม 95 80 175

เหรียญรางวัล แก้

แบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา       รวม
  ว่ายน้ำ 2 1 1 4
  เรือใบ 1 1 1 3
  ฮอกกี้ 1 1 0 2
  จักรยาน 1 0 2 3
  ยิมนาสติก 1 0 0 1
  ขี่ม้า 0 3 1 4
  ยูโด 0 0 2 2
  เรือพาย 0 0 1 1
รวม 6 6 8 20

แบ่งตามวัน แก้

วัน วันที่       รวม
1 28 กรกฎาคม 0 1 0 1
2 29 กรกฎาคม 1 0 0 1
3 30 กรกฎาคม 0 0 0 0
4 31 กรกฎาคม 0 0 0 0
5 1 สิงหาคม 0 0 1 1
6 2 สิงหาคม 1 0 2 3
7 3 สิงหาคม 0 0 0 0
8 4 สิงหาคม 1 0 1 2
9 5 สิงหาคม 0 0 0 0
10 6 สิงหาคม 0 2 0 2
11 7 สิงหาคม 2 0 2 4
12 8 สิงหาคม 0 1 0 1
13 9 สิงหาคม 0 1 0 1
14 10 สิงหาคม 1 0 2 3
15 11 สิงหาคม 0 1 0 1
16 12 สิงหาคม 0 0 0 0
รวม 6 6 8 20

อ้างอิง แก้