ประเทศเดนมาร์กในโอลิมปิก

ตัวแทนการแข่งขันกีฬา

ประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1896 และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศเดนมาร์ก คือ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ภายใต้รหัสประเทศ DEN

นับตั้งแต่ประเทศเดนมาร์กส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรก นักกีฬาเดนมาร์กได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 195 เหรียญ โดยแบ่งเป็น 45 เหรียญทอง 75 เหรียญเงิน และ 75 เหรียญทองแดง

สรุปเหรียญรางวัล

แก้