ประเทศเซเนกัลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศเซเนกัล เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา

แก้
กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 3 3 6
  เรือแคนู 2 0 2
  ฟันดาบ 1 0 1
  ฟุตบอล 18 0 18
  ยูโด 0 1 1
  ว่ายน้ำ 1 1 2
  เทควันโด 0 1 1
  มวยปล้ำ 1 1 2
รวม 26 7 32

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้