ประเทศเคนยาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศเคนยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

สรุปเหรียญรางวัล

แก้
สรุปเหรียญแต่ละชนิดกีฬา
กีฬา       รวม
  กรีฑา 2 4 5 11
รวม 2 4 5 11

อ้างอิง

แก้