ประเทศฮังการีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศฮังการี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง ทองแดง รวม
  เรือแคนู 3 2 1 6
  ว่ายน้ำ 2 0 1 3
  กรีฑา 1 0 0 1
  ฟันดาบ 1 0 0 1
  ยิมนาสติก 1 0 0 1
  ยูโด 0 1 1 2
  มวยปล้ำ 0 1 2 3
  ปัญจกีฬาสมัยใหม่ 0 0 1 1
รวม 8 4 6 18

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 10 8 18
  มวยสากลสมัครเล่น 3 0 3
  เรือแคนู 8 5 13
  จักรยาน 2 1 3
  กระโดดน้ำ 0 2 2
  ฟันดาบ 2 2 4
  ยิมนาสติก 2 1 3
  แฮนด์บอล 16 0 16
  ยูโด 4 4 8
  ปัญจกีฬาสมัยใหม่ 2 2 4
  เรือพาย 4 0 4
  เรือใบ 2 1 3
  ยิงปืน 2 1 3
  ว่ายน้ำ 17 14 31
  ระบำใต้น้ำ 0 2 2
  เทเบิลเทนนิส 2 2 4
  เทนนิส 0 2 2
  ไตรกีฬา 0 1 1
  โปโลน้ำ 13 13 26
  ยกน้ำหนัก 1 0 1
  มวยปล้ำ 6 1 7
รวม 97 62 159

เหรียญรางวัล แก้

วัน วันที่ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 28 กรกฎาคม 0 0 1 1
2 29 กรกฎาคม 1 1 0 2
3 30 กรกฎาคม 0 0 0 0
4 31 กรกฎาคม 0 0 0 0
5 1 สิงหาคม 1 0 0 1
6 2 สิงหาคม 0 0 1 1
7 3 สิงหาคม 0 0 0 0
8 4 สิงหาคม 0 0 0 0
9 5 สิงหาคม 2 0 1 3
10 6 สิงหาคม 0 0 0 0
11 7 สิงหาคม 0 1 0 1
12 8 สิงหาคม 2 0 0 2
13 9 สิงหาคม 2 2 0 4
14 10 สิงหาคม 0 0 0 0
15 11 สิงหาคม 0 0 2 2
16 12 สิงหาคม 0 0 0 0
7 พฤศจิกายน 0 0 1 1
รวม 8 4 6 18

อ้างอิง แก้