เปิดเมนูหลัก

ประเทศอิหร่านในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศอิหร่าน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

เหรียญรางวัลแก้ไข

แบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

กีฬา       รวม
  กรีฑา 0 1 0 1
  เทควันโด 0 1 0 1
  ยกน้ำหนัก 1 2 1 4
  มวยปล้ำ 3 1 2 6
รวม 4 5 3 12

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข