ประเทศอินโดนีเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ผู้ได้รับเหรียญรางวัล แก้

เหรียญ นักกีฬา ชนิดกีฬา รายการ วันที่
  เงิน Triyatno ยกน้ำหนัก Men's 69 kg 31 กรกฎาคม
  ทองแดง Eko Yuli Irawan ยกน้ำหนัก Men's 62 kg 30 กรกฎาคม

อ้างอิง แก้