ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย


ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม16 สิงหาคม พ.ศ. 2479