ประเทศลิกเตนสไตน์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ประเทศลิกเตนสไตน์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 9 - 22 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลิกเตนสไตน์ได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็นเป็นชาย 2 คนและหญิง 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 4 ชนิดกีฬา

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
สกีลงเขา
รวม 2 3 5

ผลการแข่งขันแก้ไข

สเกตลีลาแก้ไข

สเกตความเร็วแก้ไข

สเกตความเร็วระยะสั้นแก้ไข

ฮอกกี้น้ำแข็งแก้ไข

เคอร์ลิงแก้ไข

สกีลงเขาแก้ไข

สกีข้ามทุ่งแก้ไข

สกีกระโดดไกลแก้ไข

สกีนอร์ดิกผสมแก้ไข

สกีลีลาแก้ไข

สกีปีนเขาแก้ไข

สโนว์บอร์ดแก้ไข

ทวิกีฬาฤดูหนาวแก้ไข

ลูชแก้ไข

บอบสเลแก้ไข

สเกเลตันแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข