ประเทศฟินแลนด์ในโอลิมปิกฤดูหนาว 1928

ประเทศฟินแลนด์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 1928 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซังคท์โมริทซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471

ประเทศฟินแลนด์
ในโอลิมปิกฤดูหนาว 1928
รหัสประเทศFIN
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกฟินแลนด์
เว็บไซต์sport.fi/olympiakomitea (ในภาษาฟินแลนด์และสวีเดน)
ซังคท์โมริทซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นักกีฬา18 คน (ชาย 17 คน / หญิง 1 คน) ใน 5 ชนิดกีฬา
เหรียญ
อันดับ 4
ทอง
2
เงิน
1
ทองแดง
1
รวม
4
การเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว

อ้างอิง แก้