ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ.2012


นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
  ยิงธนู 1 0 1
  กรีฑา 1 1 2
  ยูโด 0 1 1
  เรือพาย 0 1 1
  ยิงปืน 1 0 1
รวม 4 2 6

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข