ประเทศปาปัวนิวกีนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศปาปัวนิวกีนี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 1 1 2
  ยูโด 1 0 1
  ว่ายน้ำ 1 1 2
  เทควันโด 0 1 1
  ยกน้ำหนัก 1 1 2
รวม 4 4 8

แหล่งข้อมูลอื่น แก้