ประเทศซามัวในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศซามัว เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012


นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
  ยิงธนู 0 1 1
  กรีฑา 1 0 1
  เรือแคนู 1 0 2
  ยูโด 1 0 1
  เทควันโด 1 1 2
  ยกน้ำหนัก 1 1 2
รวม 5 3 8

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข