ประเทศจีนในเอเชียนเกมส์

สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 7กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับเหรียญรางวัลครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าร่วม โดยได้อันดับ 3 ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 7 อันดับ 2 ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 8กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และอันดับ 1 ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 9กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก และได้มา 9 ครั้งติดต่อกัน จนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศจีนในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติจีน

รหัสประเทศ   CHN
เอเชียนเกมส์ทวีปเอเชีย
นักกีฬา คน 
เหรียญ
อันดับ: 1
ทอง
1342
เงิน
900
ทองแดง
653
รวม
2895
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1982 • 1986 • 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1986 • 1990 • 1996 • 1999 • 2003 • 2007  • 2011  • 2017

แบ่งตามปีการแข่งขัน แก้

เอเชียนเกมส์ แก้

      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าเหรียญทอง
      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง (แต่ไม่ใช่เจ้าภาพ)
ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
1951-นิวเดลี
ไม่ได้เข้าร่วม
1954-มะนิลา
ไม่ได้เข้าร่วม
1958-โตเกียว
ไม่ได้เข้าร่วม
1962-จาการ์ตา
ไม่ได้เข้าร่วม
1966-กรุงเทพมหานคร
ไม่ได้เข้าร่วม
1970-กรุงเทพมหานคร
ไม่ได้เข้าร่วม
1974-เตหะราน 32 46 27 105 3
1978-กรุงเทพมหานคร 51 55 45 151 2
1982-นิวเดลี 61 51 41 153 1
1986-โซล 94 82 46 222 1
1990-ปักกิ่ง 183 107 51 341 1
1994-ฮิโระชิมะ 125 83 58 266 1
1998-กรุงเทพมหานคร 129 78 67 274 1
2002-ปูซาน 150 84 74 308 1
2006-โดฮา 166 87 63 316 1
2010-กวางโจว 199 119 98 416 1
2014-อินช็อน 151 108 83 342 1
รวม 1,342 900 653 2,895 1

เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว แก้

      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าเหรียญทอง
      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง (แต่ไม่ใช่เจ้าภาพ)
ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
1986-ซัปโปะโระ 4 5 12 21 2
1990-ซัปโปะโระ 9 9 8 26 2
1996-ฮาร์บิน 15 7 15 37 1
1999-คังวอน 15 10 11 36 1
2003-อะโอะโมะริ 9 11 13 33 3
2007-ฉางชุน 19 19 23 61 1
2011-อัสตานา/อัลมาตี 11 10 14 35 4
รวม 82 71 96 249 2

กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออก แก้

      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าเหรียญทอง
      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง (แต่ไม่ใช่เจ้าภาพ)
ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
1993-เซี่ยงไฮ้ 105 74 34 213 1
1997-ปูซาน 62 59 64 185 1
2001-โอซาก้า 85 48 58 191 1
2005-เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 127 63 33 223 1
2009-ฮ่องกง 113 73 46 232 1
2013-เทียนสิน 134 79 51 264 1
รวม 626 396 285 1,307 1

เอเชียนอินดอร์เกมส์ แก้

      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าเหรียญทอง
      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง (แต่ไม่ใช่เจ้าภาพ)
ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
2005-กรุงเทพมหานคร 24 18 15 57 1
2007-เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 52 26 24 102 1
2009-ฮานอย 48 25 19 92 1
รวม 124 70 57 251 1

เอเชียนมาเชียลอาร์ทเกมส์ แก้

ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
2009-กรุงเทพมหานคร 9 5 5 19 4
รวม 9 5 5 19 4

เอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ทเกมส์ แก้

      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าเหรียญทอง
      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง (แต่ไม่ใช่เจ้าภาพ)
ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
2013-อินช็อน 29 13 10 52 1
รวม 29 13 10 52 1

เอเชียนบีชเกมส์ แก้

      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าเหรียญทอง
      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง (แต่ไม่ใช่เจ้าภาพ)
ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
2008-บาหลี 6 10 7 23 3
2010-มัสกัส 12 6 5 23 2
2012-ไห่หยาง 14 10 12 36 1
2014-ภูเก็ต 0 0 0 0
2016-ญาจาง 0 0 0 0
2018-รัฐกัว 0 0 0 0
รวม 32 26 24 82 2

เอเชียนยูธเกมส์ แก้

      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าเหรียญทอง
      การจัดการแข่งขันที่ประเทศจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง (แต่ไม่ใช่เจ้าภาพ)
ปีการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม อันดับที่ได้
2009-สิงคโปร์ 25 16 11 52 1
2013-หนานจิง 46 23 24 93 1
รวม 71 39 35 145 1

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้