ประเทศจาเมกาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศจาเมกา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012


เหรียญรางวัลแก้ไข

แบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

กีฬา       รวม
  กรีฑา 4 4 4 12
รวม 4 4 4 12

แบ่งตามเพศแก้ไข

เพศ       รวม
ชาย 3 2 2 7
หญิง 1 2 2 5
รวม 4 4 4 12

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข