ประเทศจอร์แดนในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศจอร์แดน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012


นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 1 0 1
  มวยสากลสมัครเล่น 1 0 1
  ขี่ม้า 1 0 1
  ว่ายน้ำ 1 1 1
  เทควันโด 1 2 3
รวม 5 3 9

แหล่งข้อมูลอื่น แก้