ประเทศกานาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศกานา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012


นักกีฬาแบ่งตามเพศ

แก้
กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 1 2 3
  มวยสากลสมัครเล่น 4 0 4
  ยูโด 1 0 1
  ยกน้ำหนัก 0 1 1
รวม 6 3 9

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้