ประสิทธิ์ วุฒินันชัย

นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย (เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2500) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 5
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ประสิทธิ์ วุฒินันชัย เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายมี และนางศรี วุฒินันชัย มีพี่น้อง 8 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมรสและหย่า มีบุตร 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกันมาหลายครั้งแต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง อาทิ พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคราษฎร[1] และ พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดยพ่ายให้กับนายสันติ ตันสุหัช จากพรรคไทยรักไทย ทั้งสอง 2 ครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2544 ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 3 ได้คะแนนน้อยกว่านายสันติ ตันสุหัช และนายมานะ แพรสกุล อดีต ส.ส. จากพรรคประชาธิปัตย์[2]

ต่อมาหลังจากเหตุการณ์ยุบพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 นายสันติได้ย้ายไปลงสมัครในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทำให้นายประสิทธิ์ได้เข้ามาลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน[3] และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข