ประวัติ นาควัชระ

ประวัติ นาควัชระ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Prawat Nagvajara เป็นนักกีฬาสกีชาวไทย ซึ่งเป็นนักกีฬาเพียงคนแรกในประเทศไทยที่ได้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว โดยได้เข้าแข่งขันมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2002, โอลิมปิกฤดูหนาว 2006 และโอลิมปิกฤดูหนาว 2014 ซึ่งปัจจุบัน นาย ประวัติอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เขากล่าวไว้ว่าเขานั้นไม่เคยเห็นหิมะเลยจากระทั่งอายุ17 ปี ได้มาเป็นนักศึกษาปี1 ที่ Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดเวลารับใช้ชาติเขายังได้อุทิศการสอนอยู่ที่ Drexel University ฟิลาเดลเฟีย ในปี2006 เขาได้บันทึกว่าเป็นนักกีฬาอายุมากที่สุด ในประเภทใช้ความอดทน Endurance Sport ซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุ 47ปี


ประวัติแก้ไข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา (B.S., Electrical Engineering, Northeastern University)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา (M.S., Electrical Engineering, Northeastern University)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา (Ph.D., Boston University (1989)

ปัจจุบัน อ.ประวัติ นาควัชระ เป็นอ.สอนอยู่ที่ภาควิชา Electrical and Computer Engineering ณ Drexel University, Philadelphia, USA

สถิติแก้ไข

  • ปี 2002 ณ เมืองซอลท์เลคซิตี้ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545


อ้างอิงแก้ไข

ประวัติ อ.ประวัติ นาควัชร

โอลิมปิกหน้าหนาว2014 อ.ประวัติ นาควัชร เก็บถาวร 2014-02-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

New York Times 2002

WSJ 2013