หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)

(เปลี่ยนทางจาก ประยูร ศาสตระรุจิ)

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล หรือ ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ [2] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ [3] กระทรวงสหกรณ์ [4]กระทรวงวัฒนธรรม[5] และรองนายกรัฐมนตรี[6][7]

จอมพลเรือ
หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)

ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ว.ป.ร.1, อ.ป.ร.1
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 19 กันยายน พ.ศ. 2500
ก่อนหน้า พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์
ถัดไป พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์
รองนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 10
ดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน พ.ศ. 2500 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515
(14 ปี 314 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2436
เสียชีวิต 11 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (82 ปี)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประจำการ 2494-2500
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-10 (Admiral of the Fleet).svg จอมพลเรือ
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]
บังคับบัญชา กองทัพเรือ

ประวัติแก้ไข

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล มีนามเดิมว่า ประยูร ศาสตระรุจิ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494[8] ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2500

หลวงยุทธศาสตร์โกศล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ[9] เมื่อ พ.ศ. 2494-2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2495-2498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2498-2500 และรองนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2500 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้เป็น "พลเอก จอมพลเรือ และ พลอากาศเอก" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/026/1.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 3. รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ ๒๔
 4. รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๕
 5. รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๖
 6. รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๕ ราย)
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/026/1.PDF
 11. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 12. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข