ประยุทธ จารุมณี

ระวังสับสนกับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอก ประยุทธ จารุมณี (22 มิถุนายน 2465 - ) เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 23 ระหว่าง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2525

พลเอก
ประยุทธ จารุมณี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2525
ก่อนหน้า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ถัดไป พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (98 ปี)
บิดา พันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี)
มารดา ขอม จารุมณี
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์ มาลีพันธ์ จารุมณี
บุตร พลเอก สุทัศน์ จารุมณี
ศาสนา พุทธศาสนา
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพบกไทย

ประวัติแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ประวัติรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2505 ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว และเป็นหัวหน้านายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ กับรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโตเกียว
 • พ.ศ. 2506 ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล (โซล) ประเทศเกาหลี
 • พ.ศ. 2508 รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2513 ผู้ชำนาญการกองทัพบก และรักษาราชการ รองเจ้ากรมข่าว ทหารบก
 • พ.ศ. 2515 เจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2518 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายข่าว
 • พ.ศ. 2521 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2522 เสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 ผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษแก้ไข

 • พ.ศ. 2502 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2515 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2519 สมาชิกสภาปฏิรูปปกครองแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2520 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2522 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารช่างที่ ๓ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2522 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2523 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2524 สมาชิกวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พลเอก ประยุทธ จารุมณี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

ผลงานที่สำคัญแก้ไข

 • ดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามนโยบายที่ 66/2523 ที่ประกาศใช้ในสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
 • ขยายอัตรากองพันทหารช่างกองทัพขึ้นเป็นระดับกรมทหารช่าง

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 98 ตอนที่ 206ข วันที่ 17 ธันวาคม 2524
 2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 84 วันที่ 20 พฤษภาคม 2526