ประยุทธ จารุมณี

พลเอก ประยุทธ จารุมณี (22 มิถุนายน พ.ศ. 2465 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) เป็นนายทหารชาวไทย และนักการเมือง อดีตเจ้ากรมข่าวทหารบก, อดีตผู้บัญชาการทหารบก

ประยุทธ จารุมณี
ประยุทธ ในปี พ.ศ. 2536
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม 2524 – 30 กันยายน 2525
ก่อนหน้าพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ถัดไปพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 มิถุนายน พ.ศ. 2465
เสียชีวิต24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (92 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
ศาสนาพุทธศาสนา
คู่สมรสหม่อมราชวงศ์ มาลีพันธ์ จารุมณี
บุตรพลเอก สุทัศน์ จารุมณี
บุพการี
 • พันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี) (บิดา)
 • ขอม จารุมณี (มารดา)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลเอก
บังคับบัญชากองทัพบกไทย

ประวัติ

แก้

ชีวิตส่วนตัว

แก้

พล.อ. ประยุทธ จารุมณี เกิดวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2465 เป็นบุตรของพันตำรวจตรี หลวงจรชายสมุทร (หิศร์ จารุมณี) ต้นตระกูลจารุมณี และนางขอม

พล.อ. ประยุทธ ได้สมรสกับ ม.ร.ว.มาลีพันธ์ จารุมณี

การศึกษา

แก้

การทำงาน

แก้

การราชทหาร

แก้
 • พ.ศ. 2505 : ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว และเป็นหัวหน้านายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ กับรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว
 • พ.ศ. 2506 : ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • พ.ศ. 2508 : รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2513 : ผู้ชำนาญการกองทัพบก และรักษาราชการ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2515 : เจ้ากรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2518 : ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายข่าว
 • พ.ศ. 2521 : รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2522 : เสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 : รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2524 : ผู้บัญชาการทหารบก

งานการเมือง

แก้
 • พ.ศ. 2502 : สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2515 : สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2519 : สมาชิกสภาปฏิรูปปกครองแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2520 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2524 : สมาชิกวุฒิสภา

ราชการพิเศษ

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

พล.อ. ประยุทธ จารุมณี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

ผลงานที่สำคัญ

แก้
 • ดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามนโยบายที่ 66/2523 ที่ประกาศใช้ในสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
 • ขยายอัตรากองพันทหารช่างกองทัพขึ้นเป็นระดับกรมทหารช่าง

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๗๑ ง หน้า ๒๔๑๖, ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๑๔ ง หน้า ๓๓๗๕, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๗, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
 9. ราชกิจจุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม 71 ตอนที่ 76 หน้า 2594 ง, 23 พฤศจิกายน 2497
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๔๕ ง หน้า ๑๓๖๑, ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๘
 11. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-12-08. สืบค้นเมื่อ 2022-12-08.
 12. SENARAI PENUH PENERIMA DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT PERSEKUTUAN TAHUN 1982.