ประมวลกฎหมายอูร์-นัมมู

ประมวลกฎหมายอูร์-นัมมู (อังกฤษ: Code of Ur-Nammu) เป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประมวลหนึ่ง เขียนเป็นภาษาซูเมอร์บนแผ่นดินเหนียว คาดว่าสร้างเมื่อประมาณ 2100–2050 ปีก่อนคริสต์ศักราช

บางส่วนของประมวลกฎหมายอูร์-นัมมู

การค้นพบ แก้

มีการค้นพบประมวลกฎหมายอูร์-นัมมูที่เมืองนิปปูร์ (Nippur) แปลเนื้อหาโดยซามูเอล เครเมอร์ใน ค.ศ. 1952 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล เนื่องจากพบเพียงแค่บางส่วน เครเมอร์จึงแปลได้ในส่วนบทนำถึงส่วนที่ห้า[1] ต่อมาใน ค.ศ. 1965 มีการพบเพิ่มเติมที่เมืองอูร์และแปลอีกครั้ง ทำให้มีการแปลกฎหมายแล้วประมาณ 40 ข้อจาก 57 ข้อ[2] นอกจากนี้ยังพบประมวลกฎหมายนี้ที่เมืองซิปปาร์ (Sippar) แต่มีเนื้อหาบางส่วนต่างไป[3]

เบื้องหลัง แก้

มีการเขียนในบทนำว่าผู้สร้างประมวลกฎหมายนี้คือพระเจ้าอูร์-นัมมู (Ur-Nammu) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 3 แห่งอูร์ แต่ผู้จารึกข้อความลงแผ่นดินเหนียวยังเป็นที่ถกเถียง แม้มีหลักฐานว่ามีประมวลกฎหมายเก่าแก่กว่านี้ (ประมวลกฎหมายอูรุกากินา)[4] แต่ประมวลกฎหมายอูร์-นัมมูเป็นประมวลกฎหมายลายลักษณ์ฉบับแรกและตกทอดมาถึงปัจจุบัน[5] มีอายุมากกว่าประมวลกฎหมายฮัมมูราบีถึง 3 ศตวรรษ ประมวลกฎหมายนี้กล่าวถึงความผิดและโทษเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอื่น ๆ ในยุคหลัง แต่มีให้ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีทำร้ายร่างกาย ซึ่งต่างจากหลัก "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" ของกฎหมายบาบิโลเนีย อย่างไรก็ตาม ความผิดฐานฆาตกรรม ลักทรัพย์ คบชู้ และข่มขืนกระทำชำเราถือเป็นความผิดร้ายแรง นอกจากนี้บางส่วนของประมวลกฎหมายยังกล่าวถึงการแบ่งชนชั้นในสังคมซูเมอร์ด้วย

อ้างอิง แก้

  1. Kramer, History begins at Sumer, pp. 52–55.
  2. Gurney and Kramer, "Two Fragments of Sumerian Laws," 16 Assyriological Studies, pp. 13–19
  3. Frayne, Ur III Period (2112-2004 B C)" University of Toronto Press, 1997 - Foreign Language Study - 489 pages
  4. Ur-Nammu - Ancient History Encyclopedia
  5. Code Of Ur-Nammu: Definition & Concept | Study.com

แหล่งข้อมูลอื่น แก้