ประธานาธิบดีเบลารุส

ประธานาธิบดีเบลารุส เป็นประมุขแห่งรัฐ ผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้ารัฐบาลในทางพฤตินัย ประธานาธิบดีมีวาระ 5 ปี แต่เนื่องจากการลงประชามติในปี พ.ศ. 2539 การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ถูกเลื่อนไปเป็นปี พ.ศ. 2544 ภายใต้รัฐธรรมนูญเบลารุสปี พ.ศ. 2537 ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 วาระเท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2547 เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ไม่กำจัดวาระ ซึ่งในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2537, พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 มีเพียงประธานาธิบดีคนเดียวเท่านั้นที่ดำรงตำแหน่งคือ อาเลียกซันดร์ ลูกาแชนกา

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเบลารุส
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь (ภาษาเบลารุส)
Президент Республики Беларусь (ภาษารัสเซีย)
Flag of the President of Belarus.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Alexander Lukashenko in April 2021.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อาเลียกซันดร์ ลูกาแชนกา

ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
จวนพระราชวังแห่งอิสรภาพ มินสค์
วาระ5 ปี (ไม่จำกัดวาระ)
ผู้ประเดิมตำแหน่งอาเลียกซันดร์ ลูกาแชนกา
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
สถาปนา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
เงินตอบแทน94.5 ล้านรูเบิลต่อปี[1]
เว็บไซต์(ในภาษาเบลารุส) http://www.president.gov.by/be
(ในภาษารัสเซีย) http://www.president.gov.by
(ในภาษาอังกฤษ) http://www.president.gov.by/en

รายนามประธานาธิบดีแก้ไข

ที่ นาม ภาพ เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 อาเลียกซันดร์ ลูกาแชนกา   20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2537
ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Times, The Moscow (November 22, 2010). "Lukashenko Earns $31,242". The Moscow Times.