ประธานสภาสามัญชน (สหราชอาณาจักร)

ประธานสภาสามัญชน (อังกฤษ: Speaker of the House of Commons) คือตำแหน่งประธานสูงสุดของสภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่างในรัฐสภาสหราชอาณาจักร[3] ประธานมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นประธานในการประชุม การอภิปราย โดยเป็นผู้กำหนดให้สมาชิกทำการอภิปราย รวมถึงการกำหนดวาระที่จะเข้ามาพิจารณาภายในสภาในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมการอภิปราย รวมถึงการลงโทษสมาชิกที่ทำผิดข้อบังคับการประชุม อนึ่ง ประธานสภาสามัญชนแห่งสหราชอาณาจักรนั้นแตกต่างจากประธานสภานิติบัญญัติในประเทศอื่นๆ ตรงที่ห้ามให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งจำกัดพรรคการเมืองอย่างเคร่งครัดโดยจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เคยสังกัด

ประธานสภาสามัญชน
Speaker of the House of Commons
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เซอร์ลินด์เซย์ ฮอยล์

ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
สภาสามัญชนแห่งสหราชอาณาจักร
สำนักงานประธานสภา
การเรียกขานท่านประธาน
(ใช้อย่างลำลองภายในสภา)
เดอะไรต์ออนะระเบิล
(ใช้ในสหราชอาณาจักรและประเทศเครือจักรภพ)
สมาชิกของ
จวนที่พำนักประธานสภา, พระราชวังเวสต์มินสเตอร์
ที่ว่าการเวสต์มินสเตอร์
ผู้เสนอชื่อสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย 12 คน โดยที่อย่างน้อย 3 คนต้องมาจากต่างพรรคการเมือง
ผู้แต่งตั้งสภาสามัญชนแห่งสหราชอาณาจักร
เมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งและได้ถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์
วาระโดยพระราชอัธยาศัย
เลือกโดยสมาชิกสภาสามัญชนในสมัยเปิดประชุมรัฐสภา และเมื่อคราวตำแหน่งว่างลง
สถาปนาค.ศ. 1377
คนแรกโธมัส ฮังเกอร์เฟิร์ด (ผู้ประเดิมตำแหน่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์)
รองรองประธานสภาสามัญชน
เงินตอบแทน£156,676 ต่อปี[1]
(รวมเงินเดือนสมาชิกรัฐสภา £79,468 ต่อปี)[2]
เว็บไซต์www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/

ประธานสภาสามัญชนโดยตำแหน่งจะไม่สามารถทำการอภิปรายหรือออกเสียงลงมติได้ (ยกเว้นกรณีการออกเสียงเพื่อตัดสินในกรณีคะแนนเสียงเสมอกัน ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ประธานจะออกเสียงตัดสินตามกฎของประธานสภาเดนิสันซึ่งคือการลงมติเพื่อทำให้มีผลเพื่อให้มีการอภิปรายเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือออกเสียงเพื่อให้ดำรงไว้ถึงสถานะในปัจจุบันในกรณีที่เป็นการลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) นอกจากการเป็นประธานในการประชุมสภาแล้วยังมีบทบาทด้านงานบริหารต่างๆ และพิธีการด้วย นอกจากนี้ตำแหน่งประธานสภาสามัญชนยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกรัฐสภา (MP) เป็นสมาชิกในสภาองคมนตรี เป็นผู้แทนแห่งทั้งสภาสามัญชนและสภาขุนนางต่อพระมหากษัตริย์[3]

ประธานสภาสามัญชนมีที่พำนักเฉพาะซึ่งตั้งอยู่ในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์[4]

อ้างอิง แก้

  1. Kelly, Richard (27 March 2019). "Members' pay and expenses and ministerial salaries 2018/19" (PDF). UK Parliament. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 23 December 2019. สืบค้นเมื่อ 5 November 2019.
  2. "What is the annual salary of an MP?". UK Parliament. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 September 2019. สืบค้นเมื่อ 5 November 2019.
  3. 3.0 3.1 "Office and Role of Speaker". UK Parliament. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 October 2019. สืบค้นเมื่อ 8 November 2019.
  4. "What does the Speaker actually do?". BBC News. 22 June 2009. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 June 2009. สืบค้นเมื่อ 23 June 2009.