ประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐ

ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา (หรือ ประธานวุฒิสภาชั่วคราว) เป็นผู้ทรงอำนาจเป็นลำดับที่สองของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา มาตรา 1 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติไว้ว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แต่ในฐานะประธานวุฒิสภาต้องมอบอำนาจให้วุฒิสภาเลือกประธานชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีรองประธานาธิบดีไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ บทบาทของประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกานั้น แตกต่างจาก รองประธานาธิบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา คือ ได้รับการลงคะแนนเสียงจากวุฒิสมาชิกส่วนมาก ทั้งยังสามารถอภิปราย หรือ ลงคะแนนเสียงได้ในทุกๆญัตติ

ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
President Pro Tempore US Senate Seal.svg
ตราประจำตำแหน่งประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
Chuck Grassley official photo 2017.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชัค เกรสลี่ย์

ตั้งแต่ 3 มกราคม 2019
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา
วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
การเรียกขานท่านประธานฯ
(เมื่อทำหน้าที่บนบัลลังก์)
ฯพณฯ ท่าน
(อย่างเป็นทางการ)
ที่พำนักWashington, D.C.
ที่ว่าการUnited States Capitol, District of Columbia, U.S.
ผู้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
วาระตามอัธยาศัยของวุฒิสมาชิก และเลือกใหม่ตามสมัยการเปิดประชุมของวุฒิสภา หรือ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตราสารจัดตั้งรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
สถาปนา4 มีนาคม 1789; 231 ปีก่อน (1789-03-04)
คนแรกจอห์น แลงดอน
เมษายน 6, 1789
ตำแหน่งที่มาแทนThird[1]
รองสมาชิกคนใด ๆ ของวุฒิสภา ตามที่ประธานชั่วคราวกำหนดไว้ ปรกติมักเป็นสมาชิกพรรคเสียงข้างมาก

ถึงกระนั้นประธานวุฒิสภาชั่วคราวยังมีเอกสิทธิ์และอำนาจพอสมควร และเมื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ประธานวุฒิสภาชั่วคราวถือเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการประชุม ในทางปฏิบัติ, รองประธานาธิบดีหรือประธานวุฒิสภาชั่วคราวมักจะไม่เป็นประธานในการประชุมเสมอไป แต่อาจหมุนเวียนให้วุฒิสมาชิกระดับไม่อาวุโสของพรรคเสียงข้างมากได้เข้ามาทำหน้าที่บ้างเพื่อสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1890, วุฒิสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ มักถูกรับเลือกให้เป็นประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐจนกระทั่งหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม่ โดยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปีคริสต์ศักราช 1949 ตั้งแต่การตรารัฐบัญญัติลำดับการสืบทอดในการดำรงประธานาธิบดี 1947 ประธานชั่วคราววุฒิสภา มีศักดิ์ในลำดับที่ 3 ของการสืบทอดตำแหน่งคือ หลังจาก 1) รองประธานาธิบดี 2.)ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ก่อนหน้า 4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งจะเป็นไปตามอัตฺโนมัติเฉพาะการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้น ส่วนตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะว่างเว้นไว้ จนกระทั่งมีการแต่งตั้งใหม่ ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐมาตรา 25

ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ ชัค เกรสลี่ย์ วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019 เป็น ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา คนที่ 91 เมื่อสืบต่อจาก ออรินท์ แฮชท์ ที่ประกาศเกษียณตนล่วงหน้า มีผลวันที่ 3 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา

  1. "3 U.S. Code § 19 - Vacancy in offices of both President and Vice President; officers eligible to act".