เปิดเมนูหลัก

ประทีปแห่งเอเชีย (อังกฤษ: The Light of Asia) แต่งโดยเซอร์ เอดวินด์ อาโนลด์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในลอนดอน เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2422 ในรูปแบบของโคลงประพันธ์ กล่าวถึงพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นหลายภาษา และเป็นที่กล่าวถึงมากในตะวันตก

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข