ประทวน สุทธิอำนวยเดช

ประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี[1] สังกัดพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25[2] เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี

ประทวน สุทธิอำนวยเดช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ก่อนหน้าพิชัย เกียรติวินัยสกุล
ถัดไปสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข
เขตเลือกตั้งอำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตำบลท่าหิน ตำบลทะเลชุบศร ตำบลเขาสามยอด ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา ตำบลโคกตูม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลถนนใหญ่ ตำบลกกโก ตำบลป่าตาล และตำบลท่าแค)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
พรรคการเมืองภูมิใจไทย

ประวัติ แก้

ประทวน สุทธิอำนวยเดช เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกการ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน แก้

ประทวน สุทธิอำนวยเดช เคยรับราชการครูในสังกัดโรงเรียนโยธินบูรณะ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเปลี่ยนสายงานมาเป็นวิศวกร ในสังกัดกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดถึง 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ชัยภูมิ และลพบุรี

ต่อมาเข้าสู่งานการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี ในปี 2557[3] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา หลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[4] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

ประทวน สุทธิอำนวยเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25[5]

ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเข้ารับเลือกตั้งในการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2566 ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. “ประทวน” จี้โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้แล้ง “ลพบุรี” คาดเสร็จสิ้นเดือนนี้
  2. กมธ.เหมืองแร่ฯสภาบุกสระบุรี หวังแก้ไขฝุ่นPM2.5เหมืองหินอย่างยั่งยืน
  3. 'ประทวน' คะแนนนำส.ว.ลพบุรี
  4. กกต.ยกคำร้อง ส.ส.ลพบุรี พลังประชารัฐ ชี้ ไม่พบหลักฐานกระทำผิด
  5. กมธ.เหมืองแร่ฯ สภา ‘รอดโควิด’ หลังยกคณะเข้าตรวจที่ รพ.เวิลด์เมดิคอล จ.นนทบุรี
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๒, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๔๓, ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๒๖๗, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙