ประดิษฐ สินธวณรงค์

นายแพทย์ ประดิษฐ สินธวณรงค์ (เกิด 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ประดิษฐ สินธวณรงค์
ประดิษฐ ใน พ.ศ. 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีช่วยชลน่าน ศรีแก้ว
สรวงศ์ เทียนทอง
ก่อนหน้าวิทยา บุรณศิริ
ถัดไปรัชตะ รัชตะนาวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (65 ปี)
คู่สมรสรัชนีกร สินธวณรงค์

ประวัติ

แก้

น.พ.ประดิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาขาบริหารงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา[1]

น.พ.ประดิษฐ สมรสกับนางรัชนีกร สินธวณรงค์ มีบุตรสาว 1 คน คือ ด.ญ.พรู สินธวณรงค์

การทำงาน

แก้

น.พ.ประดิษฐ เคยรับราชการเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถึงปี พ.ศ. 2531 จากนั้นจึงได้ลาออกจากราชการเพื่อมาประกอบธุรกิจ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทเดคคอร์มาร์ท จำกัด, บริษัทเจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด และกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)[1]

น.พ.ประดิษฐ เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555[2]

น.พ.ประดิษฐ มีผลงานในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่สำคัญ โดยริเริ่มให้มีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) พัฒนาขีดความสามารถใน 10 สาขาบริการที่เป็นปัญหาของประเทศ [3]

ต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม โดยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินรับการรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งนโยบายนี้ประชาชนให้ความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งได้คะแนนความพึงพอใจ 7.94 คะแนน (คะแนนเต็ม 10)  จากผลสำรวจของเอแบคโพลล์[4]  

เพิ่มวงเงินรักษาพยาบาลประกันภัยบุคคลที่สามจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาททำให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครองมากขึ้น[5]

จัดทำระบบหลักประกันสุขภาพให้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครอบครัวกว่าเจ็ดแสนคน ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนข้าราชการและให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[6]

ริเริ่มแนวคิดให้มีการประกันเจ็บป่วยฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีแนวคิดที่จะเก็บเงินรวมอยู่ในค่าเดินทางเข้ามาประเทศ (Landing Free)[7]

ออกระเบียบข้อบังคับเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้ใหญ่ขึ้นร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง จนได้รับรางวัลพิเศษบุหรี่แห่งโลกจากองค์การอนามัยโลก ในปี 2556 โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัล[8]

ริเริ่มนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ทั้งในกลุ่มเด็กและสตรี โดยให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ และส่งเสริมทารกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน จนได้รับความชื่นชมจาก UNICEF และ WHO[9]

กลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ให้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ยกมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวม 46,000 แห่ง เป็นสถานที่ปลอดโรคปลอดภัย

กลุ่มวัยรุ่นและวัยเรียน อายุ 6-15 ปี ให้ได้รับวัคซีนกระตุ้นตามเกณฑ์  เน้นการให้คำปรึกษาคุณภาพป้องกันปัญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ  อาทิ ยาเสพติด บุหรี่ สุรา ท้องไม่พร้อม และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ

กลุ่มวัยทำงาน อายุ 15- 60 ปี รักษาภูมิต้านทานต่อปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากพฤติกรรม และให้มีการปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

กลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการ โดยจัดระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน LTOP (Long-Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People) ร่วมกับ JICA (Japan International Cooperation Agency)

ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแรงงานต่างชาติและครอบครัวที่อยู่ในไทยให้เข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แก่หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อเอชไอวี[10]  เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้เป็นผลสำเร็จ

นพ.ประดิษฐ ยังเป็นผู้ผลักดันให้มีการเพิ่มตำแหน่งข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกว่า 30,000 ตำแหน่ง ทยอยจัดสรร ในปี พ.ศ. 2556-2558[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 แง้มประวัติ รมต.ป้ายแดง "ยิ่งลักษณ์ 3"
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)
 3. ปฏิรูปสาธารณสุขไทย ปฏิวัติเพื่อชาติ-เพื่อใคร http://www.thairath.co.th/content/373884
 4. เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตใกล้ที่ไหนไปที่นั่น http://www.thaiemsinfo.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=137&auto_id=6&TopicPk[ลิงก์เสีย]
 5. ครม.เพิ่มวงเงิน พ.ร.บ.บุคคลที่ 3 ไฟเขียวคุ้มครองรถชน 3 หมื่นสูงสุด 6.5 หมื่นบาท http://www.thairath.co.th/content/378043
 6. อปท.ดึงงบค่ารักษาคืน สปสช.ยึดหลักเฉลี่ยทุกข์-สุข คาดเริ่ม1ต.ค.56 https://www.hfocus.org/content/2013/01/2122
 7. รัฐจ่อเก็บ'ค่าต๋ง'ตปท.เข้าไทยลดภาระค่ารักษานักท่องเที่ยว https://www.hfocus.org/content/2013/10/5171
 8. สธ-เล็งเพิ่ม-ภาพเตือนพิษบุหรี่-บนซองให้ใหญ่ที่สุดในโลก http://www.thairath.co.th/content/324041
 9. โครงการรณรงค์ “การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ปลอดโรค” http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=57879[ลิงก์เสีย]
 10. หมอประดิษฐ กระตุ้นแรงงานต่างด้าวและครอบครัว ซื้อบัตรประกันสุขภาพทั้งผู้ใหญ่และเด็ก http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=55469[ลิงก์เสีย]
 11. ทางออกวิกฤตอัตรากำลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352531650&grpid=03&catid=03
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ก่อนหน้า ประดิษฐ สินธวณรงค์ ถัดไป
วิทยา บุรณศิริ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  รัชตะ รัชตะนาวิน