ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์[1] และเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุดคนหนึ่ง โดยทรงโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ถวายงานในการเข็นพระเก้าอี้เลื่อน

ประวัติ แก้

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 เป็นชาวพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สมรสกับนางวริยา ปัญจวีณิน มีบุตร-ธิดา 2 คน คือนางสาวปัทมน และนายปริย ปัญจวีณิน[2]

การศึกษาและการทำงาน แก้

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน จบการศึกษา ม.ศ.3 จากโรงเรียนแสงอรุณ ส่วนระดับมัธยมปลายเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปทุมคงคา และเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งยังเป็นคณะเรียนรวมทั้งวิทยาศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัช และแพทย์ ก่อนจะแยกเรียนคณะแพทย์ในปีที่ 2 สำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต (รุ่น 85)[3]

หลังจากจบการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต (รุ่น 85) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลโนนสมบูรณ์ (ขอนแก่น) และสถาบันราชประชาสมาสัย (พระประแดง) ต่อมาเข้าฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจตามลำดับที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จนสำเร็จการฝึกอบรมในปีพ.ศ. 2534 จึงได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จากนั้นได้ไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทางการทำหัตถการปฏิบัติสายสวนโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ Green Lane Hospital ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อกลับมาจากการฝึกอบรมต่างประเทศแล้ว ได้ทำหน้าที่ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล[4]

การรับราชการและตำแหน่งบริหาร แก้

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2533 — พ.ศ. 2534, เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2537 — พ.ศ. 2539, ประธานกลุ่มผู้ประสานงานคุณภาพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2542 — พ.ศ. 2543, กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2543 — พ.ศ. 2544, รองหัวหน้าสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2543 — พ.ศ. 2547, รองหัวหน้าสำนักงานศูนย์โรคหัวใจฯ ฝ่ายงานบริการและงานวิจัย เมื่อ พ.ศ. 2544 — พ.ศ. 2550, หัวหน้าสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน, ประธานกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด (The Heart by Siriraj) เมื่อ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หัวหน้าสำนักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2550 — พ.ศ. 2555[5]

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์คนแรก และเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุดคนหนึ่ง โดยทรงโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ถวายงานในการเข็นพระเก้าอี้เลื่อน[6]

รางวัล แก้

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้[7]

 • พ.ศ. 2544 บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2544
 • พ.ศ. 2550 บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "รู้จักเรา : ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-12-14. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 2. "รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(ประวัติ)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-29. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 3. รศ.น.พ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน (ประวัติการศึกษา)
 4. "รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(การศึกษา)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-29. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 5. "รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(การรับราชการและตำแหน่งบริหาร)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-29. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 6. คุยเปิดอก รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.คนแรก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 7. "รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-29. สืบค้นเมื่อ 2012-12-01.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๔ ข หน้า ๑, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๒๐, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2008-12-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๑, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐