ประจวบ บุนนาค

ประจวบ บุนนาค เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4 สมัย เป็นสมาชิกกรรมการราษฎร อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์[1]

ประจวบ บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
นายกรัฐมนตรี ควง อภัยวงศ์
ก่อนหน้า แสง สุทธิพงศ์
ถัดไป พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2464
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศสยาม
เสียชีวิต 2 มิถุนายน พ.ศ. 2527 (63 ปี)
คู่สมรส นางสุพรรณ บุนนาค
บุตร 4 คน

ประวัติแก้ไข

ประจวบ บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2464 ในตระกูลบุนนาค เป็นบุตรของพระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) กับคุณหญิงเจียน ศรีธรรมศกราช เป็นพี่ชายของพลเอกบรรจบ บุนนาค สมรสกับนางสุพรรณ บุนนาค มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน

การทำงานแก้ไข

ประจวบ บุนนาค เข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยแยกธาตุ ชั้น 1 เข้ารับพระราชทานยศเป็น "รองอำมาตย์เอก" และเลื่อนตำแหน่งเป็นนักเคมีเอก หัวหน้ากองเภสัชกรรม ต่อมาเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

ในปีพ.ศ. 2485 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ[2]

ประจวบ บุนนาค เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร ที่ดำเนินการการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยาม จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ[3]

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2487[4] และได้รับแต่งตั้งอีก 3 สมัยต่อเนื่อง ในรัฐบาลของนายทวี บุญยเกตุ[5] รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[6] และรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์อีกครั้งหนึ่ง[7]

ในปี พ.ศ. 2490 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิงแก้ไข

  1. แจ้งความกระทรวงการอุตสาหกรรม เรื่อง ให้นายประจวบ บุนนาค พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต
  3. รุ่งมณี เมฆโสภณ. อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555. 183 หน้า. ISBN 9786165360791
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายโป - ระ สมาหาร, นายประจวบ บุนนาค, พันเอกเรือง เรืองวีระยุทธ, นายทองอิน ภูริพัธน์, พลอากาศตรี กาพย์ เทวฤทธิ์พันลึก ทัตตานนท์)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๑ ราย)