ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
เสียชีวิต 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (88 ปี)

ประวัติแก้ไข

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ เป็นบุตรของหลวงนุภาณศิษยานุสรรค์ กับเจ้าตาวคำ ศรุตานนท์ (ธิดาเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ และเป็นราชนัดดาในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย) มีพี่สาว 1 คน คือ ประกายศรี ศรุตานนท์[1]

การทำงานแก้ไข

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2524[2] และต่อมาได้ลาออกจาตำแหน่งในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ในระหว่างปี พ.ศ. 2527 ถึงปี พ.ศ. 2529

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข