ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
เสียชีวิต30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (88 ปี)

ประวัติ แก้

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ เป็นบุตรของหลวงนุภาณศิษยานุสรรค์ กับเจ้าตาวคำ ศรุตานนท์ (ธิดาพระยาราชวงศ์ (เจ้าน้อยบุญศรี บุตรรัตน์) กับเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ และเป็นราชนัดดาในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย) มีพี่สาว 1 คน คือ ประกายศรี ศรุตานนท์[1]

การทำงาน แก้

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2524[2] และต่อมาได้ลาออกจาตำแหน่งในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ในระหว่างปี พ.ศ. 2527 ถึงปี พ.ศ. 2529

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

  1. จังหวัดแพร่
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๕, ๘ มิถุนายน ๒๕๒๒