นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 และเป็นอดีตข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษา

ประกอบ รัตนพันธ์
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 (69 ปี)
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส เนาวรัตน์ รัตนพันธ์

ประวัติแก้ไข

ประกอบ รัตนพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง จังหวัดตรัง ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) และปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านครอบครัว สมรสกับนางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ (สกุลเดิม ภัทรานุกรม) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีบุตร 3 คน[1]

การทำงานแก้ไข

ประกอบ รัตนพันธ์ เคยรับราชการเป็นครูสังกัดกรมอาชีวศึกษา และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช (ผู้อำนวยการ ระดับ 8) [2] ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งอีกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554

ประกอบ รัตนพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 ซึ่งก่อนนั้นเคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการดังกล่าว ในสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนมาแล้ว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประกอบ รัตนพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข