ปทีป ตันประเสริฐ

พลตำรวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นิตยสาร Cop's Magazine เป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษ [1]และอดีตจเรตำรวจแห่งชาติ อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีชื่อเล่นว่า "อ๊อด" เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บุตรนาย ปรีชา ตันประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย และนางวรรณา ตันประเสริฐ

พลตำรวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(0 ปี 23 วัน)
ก่อนหน้าพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ถัดไปพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รักษาการ) (ครั้งที่สอง)
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 2 กันยายน พ.ศ. 2553
(0 ปี 336 วัน)
ก่อนหน้าพลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
ถัดไปพลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรสสุรีรัตน์ ตันประเสริฐ
ลายมือชื่อ

จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA81) จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 (ตท.9) จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 25 (นรต.25) รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ยังจบปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติ แก้

เริ่มต้นชีวิตราชการที่กองบัญชารการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จากนั้นจึงอยู่ในฝ่ายธุรการและบริหารจัดการมาตลอด ในปี พ.ศ. 2545 ได้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 เป็นจเรตำรวจแห่งชาติ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พล.ต.อ.ปทีป ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างกะทันหันแทนที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (9) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 72 (1) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2552 พล.ต.อ.ปทีป เป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีเกิดเหตุวุ่นวายที่ประชุมอาเซียนซัมมิต ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตามคำสั่ง พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร.ซึ่งออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 166/2552 ในวันที่ 21 เมษายน 2552[2]

พล.ต.อ.ปทีป ได้รับความคาดหมายว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อจาก พล.ต.อ.พัชรวาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ถึง 2 ครั้ง ไม่สามารถตกลงกันได้ นายอภิสิทธิ์จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป เป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่ 29 กันยายน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป[3] ซึ่ง พล.ต.อ.ปทีป อยู่ในตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาถึงเกือบ 1 ปี จนกระทั่งถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีผลมาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ปีเดียวกันแล้ว ในวันที่ 7 กันยายน ปีเดียวกันนั้น พล.ต.อ.ปทีปก็ได้ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งต่อยัง พล.ต.อ.วิเชียร หลังจากนี้ พล.ต.อ.ปทีปก็ได้ขอพักร้อนไปจนถึงสิ้นเดือน ซึ่งก็พอดีกับเวลาเกษียณอายุราชการพอดี[4]

ในการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พล.ต.อ.ปทีป นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงในการดูแลการชุมนุม ด้วยการเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางสุรีรัตน์ ตันประเสริฐ มีน้องชาย 2 คน ได้แก่ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ชัย ตันประเสริฐ รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและ พลตรี [5]ประกอบโชค ตันประเสริฐ [6]และพี่ชาย 2 คน ได้แก่ ประสาน ตันประเสริฐ อดีตประธานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ พล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ปรึกษากิตติมศักดิ์นิตยสาร Cop's Magazine เป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษ
  2. ตร.ตั้ง “ปทีป” ส่องเหตุม็อบแดงถ่อย! ล้มอาเซียนซัมมิต[ลิงก์เสีย]
  3. ตั้ง “พล.ต.อ.ปทีป” รักษาราชการแทน ผบ.ตร.![ลิงก์เสีย]
  4. โปรดเกล้าฯ “วิเชียร” เป็น ผบ.ตร.-“ปทีป” พักร้อนถึงเกษียณ![ลิงก์เสีย] จากผู้จัดการออนไลน์
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศ
  6. ตระกูลตันประเสริฐ
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและ เหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๕, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐
ก่อนหน้า ปทีป ตันประเสริฐ ถัดไป
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ (ครั้งที่สอง)
   
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รักษาการ)
((28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
(ครั้งที่สอง)(1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 2 กันยายน พ.ศ. 2553))
  พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี