ปทีป ตันประเสริฐ

พลตำรวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นิตยสาร Cop's Magazine เป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษ [1]และอดีตจเรตำรวจแห่งชาติ อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีชื่อเล่นว่า "อ๊อด" เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA81) จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 (ตท.9) จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 25 (นรต.25) รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร. และ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(0 ปี 23 วัน)
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ถัดไป พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รักษาการ) (ครั้งที่สอง)
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 2 กันยายน พ.ศ. 2553
(0 ปี 336 วัน)
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
ถัดไป พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (70 ปี)
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส สุรีรัตน์ ตันประเสริฐ

นอกจากนี้ยังจบปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เริ่มต้นชีวิตราชการที่กองบัญชารการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จากนั้นจึงอยู่ในฝ่ายธุรการและบริหารจัดการมาตลอด ในปี พ.ศ. 2545 ได้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 เป็นจเรตำรวจแห่งชาติ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พล.ต.อ.ปทีป ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างกะทันหันแทนที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (9) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 72 (1) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2552พล.ต.อ.ปทีป เป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีเกิดเหตุวุ่นวายที่ประชุมอาเซียนซัมมิต ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตามคำสั่ง พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร.ซึ่งออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 166/2552 ในวันที่ 21 เมษายน 2552[2]

พล.ต.อ.ปทีป ได้รับความคาดหมายว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อจาก พล.ต.อ.พัชรวาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ถึง 2 ครั้ง ไม่สามารถตกลงกันได้ นายอภิสิทธิ์จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป เป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่ 29 กันยายน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป[3] ซึ่ง พล.ต.อ.ปทีป อยู่ในตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาถึงเกือบ 1 ปี จนกระทั่งถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีผลมาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ปีเดียวกันแล้ว ในวันที่ 7 กันยายน ปีเดียวกันนั้น พล.ต.อ.ปทีปก็ได้ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งต่อยัง พล.ต.อ.วิเชียร หลังจากนี้ พล.ต.อ.ปทีปก็ได้ขอพักร้อนไปจนถึงสิ้นเดือน ซึ่งก็พอดีกับเวลาเกษียณอายุราชการพอดี[4]

ในการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พล.ต.อ.ปทีป นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงในการดูแลการชุมนุม ด้วยการเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางสุรีรัตน์ ตันประเสริฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข