ปฏิบัติการนอร์ทวินท์

ปฏิบัติการนอร์ทวินท์ (เยอรมัน: Unternehmen Nordwind) เป็นการรุกที่สำคัญครั้งสุดท้ายของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองบนแนวรบด้านตะวันตก มันได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1944 ในไรน์ลันท์-ฟัลทซ์, อาลซัส และลอแรนในทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีและทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส และได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1945

ปฏิบัติการนอร์ทวินท์
เป็นส่วนหนึ่งของ แนวรบด้านตะวันตกในสงครามโลกครั้งที่สอง
German counter in Alsace Lorraine.jpg
วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1944 – 25 มกราคม ค.ศ. 1945
สถานที่ อาลซัสและลอแรน ฝรั่งเศส และไรน์ลันท์-ฟัลทซ์ เยอรมนี
ผลลัพธ์ ปฏิบัติการของเยอรมันล้มเหลว
คู่ขัดแย้ง
 เยอรมนี
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ

อ้างอิงแก้ไข