อำเภอบ้านโป่ง

อำเภอในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก บ้านโป่ง)

อำเภอบ้านโป่ง เป็นอำเภอสำคัญอำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรี เดิมชื่อ อำเภอท่าผา ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปยังตำบลบ้านโป่งเพื่อให้ใกล้สถานีรถไฟบ้านโป่งมากขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบ้านโป่ง ปัจจุบัน บ้านโป่งเป็นอำเภอเป็นศูนย์กลางความเจริญและการคมนาคมทางภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีสถานีชุมทางรถไฟที่แยกไปได้ถึงสามเส้นทาง

อำเภอบ้านโป่ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ban Pong
คำขวัญ: 
เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม
แผนที่จังหวัดราชบุรี เน้นอำเภอบ้านโป่ง
แผนที่จังหวัดราชบุรี เน้นอำเภอบ้านโป่ง
พิกัด: 13°48′50.4014″N 99°52′16.041″E / 13.814000389°N 99.87112250°E / 13.814000389; 99.87112250
ประเทศ ไทย
จังหวัดราชบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด390.000 ตร.กม. (150.580 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด171,960 คน
 • ความหนาแน่น440.92 คน/ตร.กม. (1,142.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 70110, 70190 (เฉพาะตำบลกรับใหญ่)
รหัสภูมิศาสตร์7005
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบ้านโป่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบ้านโป่งแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 15 ตำบล 151 หมู่บ้าน ได้แก่

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบ้านโป่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองท่าผา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าผาทั้งตำบลและและบางส่วนของตำบลปากแรต
 • เทศบาลตำบลกระจับ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองอ้อและบางส่วนของตำบลดอนกระเบื้อง
 • เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกรับใหญ่
 • เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ (นอกเขตเทศบาลตำบลห้วยกระบอก)
 • เทศบาลตำบลเบิกไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเบิกไพรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแรต (นอกเขตเทศบาลเมืองท่าผา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอ้อ (นอกเขตเทศบาลตำบลกระจับ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง (นอกเขตเทศบาลตำบลกระจับ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนกล้วยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครชุมน์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาขลุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวขาวทั้งตำบล

ราชการในส่วนภูมิภาคของอำเภอแก้ไข

 • ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง
 • สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
 • สถานีตำรวจภูธรตำบลกรับใหญ่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี พื้นที่สาขาบ้านโป่ง
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
 • สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
 • สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมภ์ กรมชลประทาน
 • สำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง ที่ตั้งโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลบ้านโป่ง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
 • สำนักงานสัสดีจังหวัดราชบุรี เขตบ้านโป่ง จังหวัดทหารบกราชบุรี มณฑลทหารบกที่ 15
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 การประปาส่วนภูมิภาค
 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านโป่ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลหนองปลาหมอ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลกรับใหญ่
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขา บ้านโป่ง
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขา ห้วยกระบอก
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เคาน์เตอร์หัวโป่ง
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขา ร้านไปรษณีย์ท่าผา
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี จักรีรัช (สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนวัดดอนตูม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนวัดดอนตูม
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
 • สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดราชบุรี พื้นที่บ้านโป่ง
 • สำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ้านโป่ง
 • สำนักงานศูนย์ส่งกำลังบำรุงชลประทานบ้านโป่ง
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศาสนสถานสำคัญแก้ไข

 • วัดบ้านโป่ง เป็นวัดประจำอำเภอ ปัจจุบันมี พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
 • วัดดอนตูม เป็นวัดประจำ อ.บ้านโป่ง อีกวัดหนึ่งโดยมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในวัดมี พระพุทธสิหิงค์ ( จำลอง ) และพระพุทธฉาย (เงาของพระพุทธเจ้า) มีอดีตเจ้าอาวาส คือ พระครูอินทคุณาวสัย ( ตัน อังฺกุโร ) ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน
 • วัดหนองปลาหมอ เป็นวัดใหญ่ของชาวโยนกชาวตำบลหนองปลาหมอ มีศาลากลางน้ำที่พึ่งสร้างเสร็จ และจะผลักดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาต่อไป
 • วัดใหญ่นครชุมน์ เป็นวัดประจำของชาวมอญด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง
 • วัดปลักแรด เป็นศูนย์กลางของตำบลบ้านโป่งและตำบลเบิกไพร โดยมีสะพายค่ายหลวงเชื่อมต่อ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลเบิกไพรและใกล้เคียง มีหลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบล
 • วัดม่วง เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมมอญในประเทศไทยและลุ่มน้ำแม่กลองด้วย
 • วัดตาลปากลัด[1] เป็นวัดของชาวไทยรามัญอยู่ที่ตำบลคุ้งพยอม และยังเป็นวัดที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากประเทศอินเดียมาประดิษฐานไว้อีกด้วย
 • วัดโพธิโสภาราม เป็นวัดของชาวไทย-รามัญ มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น คือ หอไตรเสาเดียว ศาลาจตุรมุข เรือยาวขุดจากไม้ตะเคียน
 • วัดท่าผา เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางประจำตำบลท่าผา ซึ่งมีปฐมเจ้าอาวาสผู้ทรงวิทยาคมแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง อีกทั้งเป็นพระนักพัฒนาด้วย นั้นคือ หลวงปู่เชย อดีตเจ้าอาวาส
 • วัดโพธิ์รัตนาราม เป็นวัดหลักของตำบลปากแรต
 • วัดจันทาราม ต.หนองอ้อ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออโนทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโป่งและที่อื่นให้ความเคารพอย่างมาก
 • วัดบ้านฆ้องน้อย เป็นวัดที่อยู่ในเขต ต.ท่าผา และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธอำนวยพรชินสีห์มุนีนาถ ( พระประธาน) ประจำอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี 80 พรรษา ที่กำลังจัดสร้างอยู่ปัจจุบันนี้ด้วย
 • วัดประชารังสรรค์ เป็นวัดที่อยู่ในเขต ต.ท่าผา และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธอู่ทองทัต พระพุทธรูปองค์ใหญ่ประจำ จ.ราชบุรี ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้
 • วัดไผ่สามเกาะ เป็นวัดที่อยู่ในเขตตำบลเขาขลุง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ พระพุทธศากยมุนีศรีรัตนโกสินทร์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเขาขลุง
 • วัดลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อันมี"พระครูวิจิตรสารคุณ" หรือ"หลวงพ่อสุรินทร์" อดีตเจ้าอาวาส เจ้าของเหรียญหมูขวาง หมูตาม อันลือลั่นและรอยสักยันต์ที่ตำรวจต้องขอร้องให้หลวงพ่อเลิกสักคือ หมูโทนที่กระเบนเหน็บและดำดื้อแดงเกเร เพราะคนที่สักแล้วไปเป็นโจร ตำรวจจับตัวยาก ฆ่าก็ไม่ตาย
 • วัดลำพยอม ต.คุ้งพยอม มีอดีตเจ้าอาวาสคือ "หลวงปู่นาค" เป็นพระที่ชาวบ้านแถวนั้นนับถืออย่างมาก นับเป็นพระปฏิบัติดี วิหารพุทธานุสรณ์ ริมถนนเพชรเกษม ต.หนองอ้อ เป็นสถานปฏิบัติธรรม และวิหารพระบรมสารีริกธาตุของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีพระพุทธรูปองค์สำคัญจำนวนมาก
 • ศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านโป่ง
 • ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นที่เคารพสักการะของชาวท่าผาและชาวตลาดบ้านโป่ง
 • ศาลเจ้าแม่เบิกไพร เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านโป่ง
 • โบสถ์คาทอลิก วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
 • โบสถ์คาทอลิก อัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
 • โบสถ์คาทอลิก นักบุญมาคารีตา บางตาล
 • โบสถ์คาทอลิก แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
 • โบสถ์คาทอลิก นักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
 • โบสถ์คาทอลิก นักบุญฟาเบียน ห้วยลึก
 • คริสตจักรบ้านโป่ง (โบสถ์โปรแตสแตนต์) ตั้งอยู่ซอยโฆษิตสกุล ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1956 เริ่มต้นโดยหมอเฮง [2]
 • มัสยิดกลางประจำอำเภอบ้านโป่ง

อาชีพแก้ไข

 1. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 400 กว่าแห่ง
  1. อุตสาหกรรมอู่ต่อรถโดยสารขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมอู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
  2. อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
  3. อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส
  4. อุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ
  5. อุตสาหกรรมผลิตกระจก
  6. อุตสาหกรรมเหล็ก
  7. อุตสาหกรรมเซรามิก
 2. เกษตรกรรม
  1. พืชไร่ โดยเฉพาะอ้อย รองรับกับความต้องการวัตถุดิบของโรงงานน้ำตาล ปลูกกันมากใน ต.หนองปลาหมอ ต.เขาขลุง
  2. ข้าว ปลูกกันมากใน ต.หนองปลาหมอ ต.เขาขลุง
 3. พาณิชยกรรม
 4. การบริการ

การคมนาคมแก้ไข

อ.บ้านโป่ง อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 75 กม. อยู่ห่างจาก จ.กาญจนบุรี 47 กม. อยู่ห่างจาก จ.นครปฐม 25 กม. อยู่ห่างจาก จ.ราชบุรี 42 กม. โดยสามารถเดินทางมาได้ ดังนี้

 1. ทางรถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ ใช้ ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ) วิ่งตรงผ่าน จ.นครปฐม และเข้าสู่แยกวัดจันทร์ - สระกระเทียม เข้าสู่ อ.บ้านโป่ง ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 และตรงสู่ อ.บ้านโป่ง
 2. ทางรถไฟ มีแยกเป็น 3 สาย
  1. สายใต้ สุดปลายทางที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟบ้านโป่ง
  2. สายสุพรรณบุรี แยกออกจากชุมทางหนองปลาดุก สุดปลายทางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก หรือสามารถซื้อตั๋วได้ที่ สถานีรถไฟบ้านโป่ง เพื่อไปขึ้นที่ ป้ายหยุดรถไฟถนนทรงพล ได้
  3. สายน้ำตก แยกออกจากชุมทางหนองปลาดุก สุดปลายทางที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเส้นทางนี้คือจุดเริ่มของทางรถไฟสายมรณะ ขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟบ้านโป่ง แห่งที่ 2 ถนนทรงพล
 3. ทางน้ำ /แม่น้ำแม่กลอง
 4. การเดินทางมายังอำเภอบ้านโป่ง มีรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ทุกวัน เวลา 05.30-23.30 น. ทุก 10-20 นาที ค่าโดยสาร 46-55 บาท ประกอบด้วยบริษัท บ้านโป่งทัวร์ จำกัด บริษัท กาญจนบุรีทัวร์ จำกัด

โรงพยาบาลแก้ไข

 1. โรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 420 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีแพทย์-ทันตแพทย์ประจำกว่า 60 คน และมีบุคลากรมากกว่า 900 คน ปฏิบัติงานที่นี่
 2. โรงพยาบาลซานคามิลโล ของเอกชน ขนาด 100 เตียง
 3. โรงพยาบาลวัฒนเวช ของเอกชน
 4. โรงพยาบาลอินทร ของเอกชน (ปัจจุบันยกเลิกการดำเนินงานแล้ว)
 5. บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ โดย มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลอย่างแแท้จริง ซึ่งให้บริการเด็กพิการที่กำพร้า ยากไร้ ขาดแคลน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กพิการในพื้นทีอำเภอบ้านโป่ง

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 1. บึงกระจับ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบึงกระจับ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นบึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก บางช่วงจะมีการนำเจ็ตสกีมาเล่น
 2. ตลาดกลางปลาสวยงาม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่
 3. สระน้ำโกสินารายณ์ ซึ่งมีเมืองโบราณโกสินารายณ์ด้วย อยู่ภายในเขตโรงงานกระดาษเครือเอสซีจี พื้นที่สาธารณะปัจจุบันจึงเหลือเพียงส่วนของสระน้ำเท่านั้น
 4. พิพิธภัณฑ์วัดม่วง เป็นสถานที่เกี่ยวกับวัฒนรรมของชาวมอญซึ่งมีอยู่มากในอำเภอบ้านโป่ง
 5. ศาลากลางน้ำวัดหนองปลาหมอ เป๋นศาลากลางน้ำของวัดหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ ที่พึ่งสร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2556และจะผลักดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางพุทธศาสนาของจังหวัดราชบุรีต่อไป

สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข

 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วิทยาเขตรัตนราษฎร์บำรุง
 4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาคาทอลิก ในเครือคณะซาเลเซียน

โรงเรียนแก้ไข

 1. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประจำอำเภอบ้านโป่ง
 2. โรงเรียนวัดดอนตูม โรงเรียนประจำตำบลบ้านโป่ง
 3. โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โรงเรียนประจำตำบลหนองปลาหมอ
 4. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนเอกชนชายล้วนคาทอลิก ในเครือคณะซาเลเซียน
 5. โรงเรียนนารีวุฒิ
 6. โรงเรียนอุดมวิทยา
 7. โรงเรียนธีรศาสตร์
 8. โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 9. โรงเรียนเทพวิทยา
 10. โรงเรียนดุสิตวิทยา
 11. โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
 12. โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
 13. โรงเรียนวังตาลวิทยา
 14. โรงเรียนฮกเฮง โรงเรียนเอกชนจีนแห่งแรกของอำเภอบ้านโป่ง
 15. โรงเรียนชุมชนวันหนองปลาหมอ โรงเรียนของวัดหนองปลาหมอ เขต ต.หนองปลาหมอ
 16. โรงเรียนวัดหนองหิน โรงเรียนของวัดหนองหิน เขต ต.หนองปลาหมอ
 17. โรงเรียนวัดสระตะโก โรงเรียนของวัดสระตะโก เขต ต.หนองปลาหมอ
 18. โรวงเรียนวัดมาบแค โรงเรียนของวัดมาบแค เขต ต.หนองปลาหมอ
 19. โรงเรียนวัดเจริญธรรม โรงเรียนของวัดเจริญธรรม เขต ต.เขาขลุง
 20. โรงเรียนวัดเขาขลุง โรงเรียนของวัดเขาขลุง เขต ต.เขาขลุง
 21. โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ โรงเรียนของวัดไผ่สามเกาะ เขต ต.เขาขลุง
 22. โรงเรียนวัดสัมมาราม โรงเรียนของวัดสัมมาราม เขต ต.เขาขลุง
 23. โรงเรียนวัดเขาแจง โรงเรียนของวัดเขาแจง เขต ต.เขาขลุง
 24. โรงเรียนวัดหนองไก่ขัน โรงเรียนของวัดหนองไก่ขัน เขต ต.เขาขลุง
 25. โรงเรียนวัดท่าผา เขต ต.ท่าผา(Tha Pha)
 26. โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม โรงเรียนของวัดโพธิ์รัตนาราม เขต ต.ปากเแรต
 27. โรงเรียนวัดลำพยอม (บุญนาคประชาสรรค์) โรงเรียนของวัดลำพยอม เขต ต.คุ้งพยอม

อ้างอิงแก้ไข