เปิดเมนูหลัก

บ้านสอยดาว เป็นละครโทรทัศน์ไทย ที่สร้างจากนวนิยายของ โบตั๋น [1] เดิมชื่อเรื่องคือ สุดสายรุ้ง เป็นเรื่องราวของอดีตที่ขมขื่นและเจ็บช้ำ จึงทำให้เขาทำทุกสิ่งเพื่อแก้แค้นคนในตระกูล "สอยดาว" แต่ท้ายสุดใครจะเป็นผู้สูญเสียที่แท้จริง ถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถึง 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2527 กับ พ.ศ. 2539 และครั้งที่ 3 สร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่องวัน ในปี พ.ศ. 2562

บ้านสอยดาว 2539.jpg
ละคร บ้านสอยดาว ปี พ.ศ. 2539
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยพ.ศ. 2527
ดาราวิดีโอ
พ.ศ. 2539
กันตนา
พ.ศ. 2562
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
เขียนโดยบทประพันธ์ : โบตั๋น (สุภา สิริสิงห) บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2527
ญาณี จงวิสุทธิ์
ภาสุรี ภาวิไล
พ.ศ. 2539
วิลาสิณี
พ.ศ. 2562
แสดงนำพ.ศ. 2527
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
ธงไชย แมคอินไตย์
ผุสรัตน์ ดารา
มยุรา ธนะบุตร
อุทุมพร ศิลาพันธุ์
พ.ศ. 2539
อัษฎา พานิชกุล
อภิชาติ พัวพิมล
กุลณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์
เกวลิน คอตแลนด์
ทราย เจริญปุระ
พ.ศ. 2562
ความยาวตอนพ.ศ. 2527

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2562
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2527
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2539
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2562
ช่องวัน
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2527
28 กันยายน พ.ศ. 2527 - 26 มกราคม พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2539
27 มีนาคม พ.ศ. 2539 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2562

เริ่มสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 สร้างโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด กำกับการแสดงโดย ไพรัช สังวริบุตร บทโทรทัศน์โดย บุญคุ้ม (ญาณี จงวิสุทธิ์ และ ภาสุรี ภาวิไล) นำแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ธงไชย แมคอินไตย์, มยุรา ธนบุตร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ออกอากาศทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 21.00 น. [2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทางช่อง 7 สี กลับนำมาสร้างอีกครั้งโดยมอบหมายให้กับทางกันตนา เป็นผู้ผลิต นำแสดงโดย อภิชาติ พัวพิมล, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, อัษฎา พานิชกุล, เกวลิน คอตแลนด์, ทราย เจริญปุระ ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.

และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2562 ทางช่องวัน เตรียมนำกลับมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีกครั้ง สร้างโดยบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อยู่ในระหว่างการเตรียมงาน

ละครโทรทัศน์แก้ไข

ปี พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2562
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่องวัน 31
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ กันตนา เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
บทโทรทัศน์ ญาณี จงวิสุทธิ์
ภาสุรี ภาวิไล
วิลาสิณี
ผู้กำกับการแสดง ไพรัช สังวริบุตร นพดล มงคลพันธ์ สันต์ ศรีแก้วหล่อ
บทบาท นักแสดงหลัก
ปวุฒิ ธงไชย แมคอินไตย์ อภิชาติ พัวพิมล นรภัทร วิไลพันธุ์
เอื้อตะวัน ศรัณยู วงษ์กระจ่าง อัษฎา พานิชกุล วุฒิภัทร โอภาสตระกูล
เยี่ยมรุ้ง ผุสรัตน์ ดารา กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์ นัตยา ทองเสน
แอบจันทร์ มยุรา ธนะบุตร เกวลิน คอตแลนด์ นิศาชล สิ่วไธสง
อิงฟ้า อุทุมพร ศิลาพันธุ์ ทราย เจริญปุระ ณัฐจารี หรเวชกุล
โอบเดือน กนกพร อนะมาน ดลยา อมรัษเสถียร วรัฐฐา อิมราพร
เอื้อมดาว พนมพร อนะมาน ดาเรศย์ อมรัษเสถียร ชรัฐฐา อิมราพร
บทบาท นักแสดงสมทบ
คุณย่าใหญ่ ศรินทิพย์ ศิริวรรณ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เรืองรอง ญาณี จงวิสุทธิ์ สุรัตนา ข้องตระกูล พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
คุณย่าเล็ก เชื้อชื่น ทิพย์วัฒน์ น้ำเงิน บุญหนัก สุพรรษา เนื่องภิรมย์
พร ประไพ สิโนทก
อรรณพ ไกรสร แสงอนันต์ วสุ แสงสิงแก้ว
จันทร์ วจี กัลย์จาฤก
ครูหน่อย สุวดี แสงสา
เยี่ยมแก้ว ด.ญ. มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ ด.ญ. รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ
ปวุฒิ (วัยเด็ก) ด.ช. วชิระ พึ่งเนตร ด.ช. สพล ชนวีร์ ด.ช. ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์

อ้างอิงแก้ไข

  • สุภา สิริสิงห, บ้านสอยดาว, สุวีริยาสาส์น, 464