บ้านสอยดาว เป็นละครโทรทัศน์ไทย ที่สร้างจากนวนิยายของ โบตั๋น [1] เดิมชื่อเรื่องคือ สุดสายรุ้ง เป็นเรื่องราวของอดีตที่ขมขื่นและเจ็บช้ำ จึงทำให้เขาทำทุกสิ่งเพื่อแก้แค้นคนในตระกูล "สอยดาว" แต่ท้ายสุดใครจะเป็นผู้สูญเสียที่แท้จริง ถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถึง 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2527 กับ พ.ศ. 2539

บ้านสอยดาว
บ้านสอยดาว 2539.jpg
ละคร บ้านสอยดาว ปี พ.ศ. 2539
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยพ.ศ. 2527
ดาราวิดีโอ
พ.ศ. 2539
กันตนา
เขียนโดยบทประพันธ์ : โบตั๋น (สุภา สิริสิงห) บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2527
ญาณี จงวิสุทธิ์
ภาสุรี ภาวิไล
พ.ศ. 2539
วิลาสิณี
แสดงนำพ.ศ. 2527
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
ธงไชย แมคอินไตย์
ผุสรัตน์ ดารา
มยุรา ธนะบุตร
อุทุมพร ศิลาพันธุ์
พ.ศ. 2539
อัษฎา พานิชกุล
อภิชาติ พัวพิมล
กุลณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์
เกวลิน คอตแลนด์
ทราย เจริญปุระ
การผลิต
ความยาวตอนพ.ศ. 2527

พ.ศ. 2539
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2527
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2539
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศพ.ศ. 2527
28 กันยายน พ.ศ. 2527 - 26 มกราคม พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2539
27 มีนาคม พ.ศ. 2539 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

เริ่มสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 สร้างโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด กำกับการแสดงโดย ไพรัช สังวริบุตร บทโทรทัศน์โดย บุญคุ้ม (ญาณี จงวิสุทธิ์ และ ภาสุรี ภาวิไล) นำแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ธงไชย แมคอินไตย์, มยุรา ธนบุตร, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ออกอากาศทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 21.00 น. [2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทางช่อง 7 สี กลับนำมาสร้างอีกครั้งโดยมอบหมายให้กับทางกันตนา เป็นผู้ผลิต นำแสดงโดย อภิชาติ พัวพิมล, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, อัษฎา พานิชกุล, เกวลิน คอตแลนด์, ทราย เจริญปุระ ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.

ละครโทรทัศน์แก้ไข

ปี พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2539
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ กันตนา
บทโทรทัศน์ ญาณี จงวิสุทธิ์
ภาสุรี ภาวิไล
วิลาสิณี
ผู้กำกับการแสดง ไพรัช สังวริบุตร นพดล มงคลพันธ์
บทบาท นักแสดงหลัก
ปวุฒิ ธงไชย แมคอินไตย์ อภิชาติ พัวพิมล
เอื้อตะวัน สอยดาว ศรัณยู วงษ์กระจ่าง อัษฎา พานิชกุล
เยี่ยมรุ้ง ผุสรัตน์ ดารา กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์
แอบจันทร์ สอยดาว มยุรา ธนะบุตร เกวลิน คอตแลนด์
อิงฟ้า สอยดาว อุทุมพร ศิลาพันธุ์ ทราย เจริญปุระ
โอบเดือน สอยดาว กนกพร อนะมาน ดลยา อมรัษเสถียร
เอื้อมดาว สอยดาว พนมพร อนะมาน ดาเรศย์ อมรัษเสถียร
บทบาท นักแสดงสมทบ
คุณหญิงดารา สอยดาว (คุณย่าใหญ่) บรรเจิดศรี ยมาภัย มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
คุณหญิงดาริน สอยดาว (คุณย่าเล็ก) เชื้อชื่น ทิพย์วัฒน์ น้ำเงิน บุญหนัก
เรืองรอง (แม่เยี่ยมรุ้ง) ศิรินภา สว่างล้ำ คนางค์ ดำรงหัด
พร ประไพ สิโนทก
อรรณพ ราชิต ชูเมือง อนุสรณ์ เดชะปัญญา
จันทร์ สุดเฉลียว เกตุผล วจี กัลย์จาฤก
ครูหน่อย สุวดี แสงสา
เยี่ยมแก้ว สอยดาว ด.ญ. มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
ปวุฒิ (วัยเด็ก) ด.ช.นรา กุยะเนตร ด.ช.สพล ชนวีร์

อ้างอิงแก้ไข

  • สุภา สิริสิงห, บ้านสอยดาว, สุวีริยาสาส์น, 464